Page 2 of 2

Re: How GG started?

Posted: Wed Oct 05, 2011 12:00 pm
by yukinojo
HAAAYYY......
Sana maibalik ang kaadikan ng mga Pilipino rito dati.
Iyong tipo bang magkabilaan ang mga tournament nito at araw-araw ay may makikita kang naglalaro nito sa daan.
Hmm...
Kung gawing anime o manga aya ito para sumikat ulit... heheheheheh....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Re: How GG started?

Posted: Fri Jan 05, 2018 2:33 am
by ProffyPaul
yukinojo wrote:HAAAYYY......
Sana maibalik ang kaadikan ng mga Pilipino rito dati.
Iyong tipo bang magkabilaan ang mga tournament nito at araw-araw ay may makikita kang naglalaro nito sa daan.
Hmm...
Kung gawing anime o manga aya ito para sumikat ulit... heheheheheh....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
SANA NGA PO HAHAHAHHA GOOD CONCEPT